ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Corfu15

Yellow Submarine A

 • Πρωτόκολλο: 50 άτομα
 • Πλήρωμα: 2 άτομα
 • Κόροι: 24,90
 • Καθαροί κόροι: 15,50
 • Μήκος: 14,50 μ + 1,20 μ πασαρέλα
 • Πλάτος: 3,80 μ
 • Πετρελαιοκινητήρες: 2 Χ 100 IVECO
 • 1 WC με δεξαμενή λυμάτων
 • Με άξονες
 • Ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου 8Κ/Watt
 • 10 υποθαλάσσιοι προβολείς
 • Κλιματισμός (A/C)
 • Πασαρέλα
 • Πρίζα ξηράς
 • VHF
 • Βυθόμετρο
 • Χρόνος κατασκευής: 6-7 μήνες
 • Με ελληνική σημαία (όλα τα χαρτιά του πλοίου ελληνικά)
 • Δυνατότητα παράδοσης στον Πειραιά ή σε όποιο νησί της Ελλάδας επιθυμείτε

Yellow Submarine B

 • Πρωτόκολλο: 85+ άτομα
 • Πλήρωμα: 2 άτομα
 • Κόροι: 24,90
 • Καθαροί κόροι: 16
 • Μήκος: 17 μ + 1,50 μ πασαρέλα
 • Πλάτος: 4,60 μ
 • Πετρελαιοκινητήρες: 2 Χ 150 IVECO
 • 2 WC με δεξαμενή λυμάτων
 • Με άξονες
 • Ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου 8Κ/Watt
 • 10 υποθαλάσσιοι προβολείς
 • Κλιματισμός (A/C)
 • Πασαρέλα
 • Πρίζα ξηράς
 • VHF
 • Βυθόμετρo
 • Χρόνος κατασκευής: 6-7 μήνες
 • Με ελληνική σημαία (όλα τα χαρτιά του πλοίου ελληνικά)
 • Δυνατότητα παράδοσης στον Πειραιά ή σε όποιο νησί της Ελλάδας επιθυμείτε