Αναχωρησεις

Corfu14

Καθημερινά (και τις Κυριακές) κάθε μία ώρα, από τις 10:00 μέχρι τις 18:00.

Βραδινά δρομολόγια στις 21:00 (στο high season)