Τοποθεσια

Το ΝΕΜΟ, το κίτρινο υποβρύχιο, βρίσκεται στο λιμάνι της Κασσιόπης.